Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Molist Colom, Dolors

Cognoms i noms: 

Molist Colom, Dolors

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
28
Data de naixement: 

13/02/1917

Gènere: 

D

Professió: 

treballadora tèxtil

Veïnatge: 

Artés

Estat civil: 

Casada

Filiació sindical: 

Confederació Nacional del Treball (CNT)

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

pas clandestí de frontera

Data de llibertat definitiva: 

09/06/1947

Presons: 

Pavelló de Romania (recinte Exposició de Barcelona)

Observacions: 

Exiliada a França per trobar-se amb el seu marit. Retorna i posteriorment és empresonada.
http://manresanes.blogspot.com/search/label/Exiliades

Fons procedència documentació1: 

Testimoni directe

Fons procedència documentació2: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)