Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Montané Carbonell, Joaquim

Cognoms i noms: 

Montané Carbonell, Joaquim

Lloc de naixement: 

Llinars del Vallès

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
60
Gènere: 

H

Professió: 

barber

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Vidu

Filiació política: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Presons: 

Conca

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Municipal de Manresa (AMMAN): Padró de 1940