Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Obiols Ribó, Pere

Cognoms i noms: 

Obiols Ribó, Pere

Lloc de naixement: 

La Vansa i Fórnols

Província de naixement: 

Lleida

Edat: 
38
Gènere: 

H

Professió: 

pagès

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

casat

Filiació política: 

CNT (Confederació Nacional del Treball)

Delicte: 

activitats clandestines / guia de frontera

Condemna: 

20 anys / 6 mesos (2 condemnes)

Data d’inici de privació de llibertat: 

1943 i 1949

Presons: 

Model

Fons procedència documentació1: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)