Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Plubins Navarro, Josepa

Cognoms i noms: 

Plubins Navarro, Josepa

Lloc de naixement: 

Massalcoreig

Província de naixement: 

Lleida

Edat: 
36
Data de naixement: 

11/06/1902

Gènere: 

D

Professió: 

mestressa de casa

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casada

Filiació política: 

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

auxili a la rebel·lió

Condemna: 

12 anys i 1 dia de reclusió temporal

Llibertat vigilada : 

Indult: 

Data d’inici de privació de llibertat: 

13/04/1939

Data de llibertat condicional: 

04/02/1943

Durada de la privació de llibertat: 

3 anys, 9 mesos i 22 dies

Presons: 

Manresa, Presó de Dones de Les Corts (Barcelona)

Observacions: 

Detinguda juntament amb el seu marit, Miquel Pedra Estopà. Mare de Maria Pedra Plubins, també privada de llibertat (vegeu registres).

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Fons Junta de Libertad Vigilada de Manresa

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes

Fons procedència documentació3: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model

Fons procedència documentació4: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Padró de 1936

Fons procedència documentació5: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)