Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Quantes de les persones jutjades en consells de guerra havien ostentat càrrecs de caràcter polític, sindical o social?

 

Total de persones jutjades conegudes 714 100%
Persones que ostentaven càrrecs 203 28%