Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Quants manresans i manresanes van patir privació de llibertat durant el franquisme per causes polítiques?

Total població de Manresa segons padró de 1936 36.476 100%
Manresans sotmesos a privació de llibertat 1.821 5%