Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Quina durada real va tenir la privació de llibertat?

 

Total casos coneguts 478 100%
Menys de 7 mesos 172 36%
Entre 7 i 12 mesos 28 5,9%
Entre 1 i 2 anys 153 32%
Entre 3 i 4 anys 99 20,7%
Entre 5 i 6 anys 13 2,7%
Entre 7 i 10 anys 8 1,7%
Més de 10 anys 5 1%