Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Quina era la filiació política dels represaliats?

 

Total filiació política coneguda 313 100%
Republicans 119 38%
Socialistes-comunistes 92 29,4%
Anarquistes 90 28,8%
D'altres 12 3,8%