Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Quines edats tenien les persones jutjades en consell de guerra?

 

  Homes Dones
15 a 19 15 3
20 a 24 57 7
25 a 29 99 8
30 a 34 114 9
35 a 39 122 6
40 a 44 98 5
45 a 49 58 4
50 a 54 47 4
55 a 59 19 4
60 a 64 9 4
65 a 69 5 0
70 a 74 2 1
Total 654 55