Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Quins tipus de procediments es van aplicar en els consells de guerra?

 

Total procediments coneguts 342 100%
Sumaríssims 17 5%
Sumaríssims ordinaris 90 26,3%
Sumaríssims d'urgència 235 68,7%