Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Sainz Giménez, Vicente

Cognoms i noms: 

Sainz Giménez, Vicente

Lloc de naixement: 

Estella/ Lizarra

Província de naixement: 

Navarra

Edat: 
40
Data de naixement: 

21/05/1898

Gènere: 

H

Professió: 

guàrdia urbà

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació política: 

Partit Federal

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Camps de concentració: 

Igualada

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Padró de 1936

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes