Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Selvas Comallonga, Josep

Cognoms i noms: 

Selvas Comallonga, Josep

Lloc de naixement: 

Castelltallat

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
31
Data de naixement: 

25/06/1911

Gènere: 

H

Professió: 

guàrdia urbà

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Solter

Filiació política: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Batallons de treballs forçats: 

Batalló sense determinar (Palma de Mallorca)

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Padró de 1936

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes