Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Solà Sardans, Anna Maria

Cognoms i noms: 

Solà Sardans, Anna Maria

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
22
Data de naixement: 

01/11/1918

Gènere: 

D

Professió: 

escrivent/ mecanògrafa

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Soltera

Filiació política: 

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)/ Dones Antifeixistes

Càrrec polític: 

Càrrec polític sense determinar

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

auxili a la rebel·lió

Condemna: 

20 anys

Commutació: 

6 anys i 1 dia

Llibertat vigilada : 

Data d’inici de privació de llibertat: 

10/04/1939

Data de llibertat condicional: 

05/07/1941

Data de llibertat definitiva: 

08/10/1945

Durada de la privació de llibertat: 

2 anys, 2 mesos i 25 dies

Presons: 

Manresa, Presó de Dones de Les Corts (Barcelona)

Observacions: 
Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Fons Junta de Libertad Vigilada de Manresa

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes

Fons procedència documentació3: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)

Fons procedència documentació4: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model