Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Vilà Ortonobes, Josep

Cognoms i noms: 

Vilà Ortonobes, Josep

Lloc de naixement: 

Santpedor

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
59
Data de naixement: 

10/06/1880

Gènere: 

H

Professió: 

escrivent/ comptable

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Càrrec sindical: 

Membre del consell obrer d'administració de Ràdio Manresa

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

auxili a la rebel·lió

Condemna: 

20 anys de presó menor

Commutació: 

6 anys i 1 dia de presó major

Llibertat vigilada : 

Data d’inici de privació de llibertat: 

04/08/1939

Data de llibertat condicional: 

28/05/1941

Durada de la privació de llibertat: 

1 any, 9 mesos i 24 dies

Presons: 

Model (Barcelona)

Observacions: 

Renom: "Àngel de Montserrat"

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Fons Junta de Libertad Vigilada de Manresa

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Padró de 1936

Fons procedència documentació3: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)

Fons procedència documentació4: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes