El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

La substitució dels noms dels carrers. Premsa

 

       

“Manresa”, 29/10/1954: "Correcciones en el nomenclator de la ciudad". Els canvis s'han fet "por motivos patrióticos, tradicionales o simplemente instaurativos". (Arxiu Comarcal del Bages).

 

       

“Manresa”, 4/8/1956: nova nomenclatura d'alguns carrers. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

       

“Manresa”, 13/4/1959: "Denominaciones recientes" d'alguns carrers. (Arxiu Comarcal del Bages).