El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Xifres de víctimes de la Guerra Civil

 

     

5/05/1942: requeriment de l’inspector general de la Delegación Provincial del Frente de Juventudes de Falange y de las JONS de Barcelona a l’alcalde de Manresa, per tal que li faciliti, amb la major brevetat possible, una relació d’aquelles persones “que dieron sus vidas por Dios y por España” i el domicili dels seus familiars, en motiu de la confecció del Libro de Honor del Movimiento”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

6/07/1943: inventari recollit pel sr. Carrió de Jefatura (de Falange), amb una xifra aproximada de víctimes de la Guerra Civil. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

(sense data): informe en què es calcula el nombre de caídos a Manresa, com a conseqüència de la Guerra Civil. A les dades no es contemplen les víctimes del bàndol republicà –identificades com a rojos- i la majoria dels republicans empresonats se’ls considera alliberats. Les xifres aparegudes només fan referència al bàndol franquista, identificat com a nacional. Segons aquest document, hi havia 116 vídues i 166 infants orfes. (Arxiu Municipal de Manresa)