Edifici del carrer Nou, cantonada carrer de Sant Miquel