Fàbrica d’Els Dolors

Any 1917. Fàbrica de teixits d’“Els Dolors”. Aquesta fàbrica, actualment mig enderrocada, està situada a l’inici de la Pujada Roja, immediatament després del Pont de Ferro, al costat de l’estació transformadora elèctrica. Havia estat arrendada per "P. Jorba i Fills" l'any 1909 i la dirigia Sebastià Jorba Rius (1878-1953).

 

Any 1933. Quadra de telers per a la fabricació de vichys (tela de cotó a quadres per fer estovalles, tovallons, etc), cutis (tela de color), camusses i altres articles de color.