Joaquim Basora (any 1969)

19/3/1969. Recordatori de l’homenatge fet al futbolista Joaquim Basora Brunet (Colònia Valls, 1933) organitzat pel departament d’esports de Magatzems Jorba amb motiu de la seva retirada del futbol actiu.

19/3/1969. Acte d’homenatge a Joaquim Basora presentat per Pere Jorba Puigsubirà, el qual lliura al jugador una safata de plata en record de l’acte.

Març de 1969. Partit d’homenatge a Joaquim Basora al camp del Pujolet. Foto de l’equip del C. E. Manresa amb Joaquim Basora en l’alineació (el primer per l’esquerra dels jugadors que estan drets). Fotos de l’equip del C.E. Manresa i de l’equip rival. Imatge de Joaquim Basora assegut a la banqueta.