Pompeu Fabra (any 1968)

Setembre de 1968. Llista de les entitats organitzadores de l’homenatge al mestre Fabra.