Lluís Torra (any 1965)

Any 1965. Homenatge a Lluis Torra Pujol (1900-1968) amb motiu de la seva jubilació. Aquest empleat havia treballat 50 anys a Can Jorba, a l’administració de la  secció de queviures. L’acompanyen Pere Jorba Puigsubirà, a la seva dreta, i Lluís G. Jorba Gomis, a la seva esquerra. Pere Jorba Puigsubirà féu el parlament en nom de l’empresa.