Activitats socials i culturals

L’atenció al món de la cultura ja l’havia demostrat Joan Jorba Rius amb la publicació de la Revista Ilustrada Jorba entre 1909 i 1937, i amb iniciatives com l’adhesió a l’homenatge de Manresa a l’escriptor Àngel Guimerà. Després de la guerra civil, la dècada de 1960 a 1970 va ser un moment àlgid de la participació de Magatzems Jorba en la vida cultural de Manresa gràcies a la iniciativa de Pere Jorba i Puigsubirà. La creació del Club Jorba, el Signe Cultural Jorba i l’adaptació de la 5ª planta com a sala d’exposicions i de conferències van portar a Cal Jorba exposicions i certàmens diversos; a més a més, els Magatzems Jorba col·laboraven en campanyes com la del cinema infantil a la Sala Loyola (Sala Ciutat posteriorment), i l'edició de llibres.

 

EXPOSICIONS