Introducció

En aquest web publiquem l’arxiu fotogràfic de “P. Jorba i Fills” i “Indústries i Magatzems Jorba, SA”, format per 2.500 fotografies que mostren l’evolució de l’empresa i aspectes de la vida manresana entre els anys 1900 i 1970. D'aquest conjunt de fotografies, dues-centes cinquanta han estat revelades per primera vegada gràcies a la col·laboració de l'Arxiu Comarcal del Bages.

Si s’hagués d’escollir un símbol del comerç manresà del segle XX segur que moltes persones escollirien els Magatzems Jorba. Aquests magatzems estigueren presents en el comerç manresà durant tres quarts de segle, a més d’estendre’s a Barcelona i a Brussel·les.

En aquest web trobareu imatges de les persones que fundaren i dirigiren l'empresa durant aquest període: Pere Jorba Gassó, Joan Jorba Rius i Pere Jorba Vall, així com fotografies dels edificis comercials de la família Jorba, de desastres que els afectaren, de personalitats que visitaren la casa Jorba, de la ciutat de Manresa en aquesta època i d'esdeveniments ciutadans que es van produir.

La casa Jorba tenia un important arrelament a la ciutat i a Catalunya i això es mostra en el patrocini d'homenatges i commemoracions, la seva participació en les festes ciutadanes, les festes de Nadal i Reis, amb l'organització durant 32 anys de la cavalcada de Reis, les activitats socials i culturals i els esports.

Finalment, les activitats comercials dels magatzems Jorba es mostren en els apartats dedicats als aparadors, els saldos i campanyes comercials i les modes, en què foren capdavanters en el seu moment.