Anuari 1933

Una de les dades destacades en la memòria de la directora és la consolidació del préstec com un servei molt utilitzat pels lectors, un servei que porta com a conseqüència directa hores i hores de feina de les treballadores de la Biblioteca Popular de Manresa. Si ens fixem en els motius que contribueixen a l'engreix d'aquesta dinàmica trobem dues causes esmentades ja en els dietaris: “"A l'estiu s'anima al vespre passades les grans soleiades. A l'hivern l'escassa calefacció que alguns dies és nul·la, retreu els lectors que diuen que per a llegir es necessita comoditat". El problema -pràcticament etern- de la calefacció de la biblioteca representa, a més, un greuge comparatiu amb l’altra gran biblioteca de la ciutat, la de la Caixa de Pensions, que no té aquest greu problema.

 • 0000a_4.jpg
 • 0002a_4.jpg
 • 0004a_4.jpg
 • 0006a_4.jpg
 • 0008a_4.jpg
 • 0010a_4.jpg

 

 

 • 0012a_4.jpg
 • 0014a_4.jpg
 • 0016a_4.jpg
 • 0018a_4.jpg
 • 0020a_4.jpg
 • 0022a_4.jpg
 • 0024a_4.jpg
 • 0026a_4.jpg
 • 0028a_4.jpg

Memòria de la Biblioteca Popular de Manresa. Pilar Bertran

 • 0030a_4.jpg

“Festa del llibre del 1933. Paraules pronunciades per la Directora de la Biblioteca de Manresa” (Pilar Bertran).

 • 0032a_3.jpg
 • 0034a_2.jpg
 • 0036a_1.jpg
 • 0038a_1.jpg

“Taules comparatives del moviment de les biblioteques populars de la Generalitat de Catalunya”

 • 0038ab.jpg
 • 0040a_2.jpg
 • 0042a_2.jpg
 • 0044a_2.jpg

“Guies de lectura repartides” i “Moviment de llibres”