Anuari 1935

Aquest és el primer Anuari que presenta la Biblioteca Popular de Manresa sota la direcció de Concepció de Balanzó. La renovació en la manera de recollir, presentar i, per tant, analitzar les dades de les estadístiques es fa evident en aquest volum. Cada vegada més es busca sistematitzar les dades dels lectors, ja sigui per edats, per professions o per altres particularitats. En aquest sentit, un dels aspectes que crida l'atenció és una proporció més baixa de l'esperada de l'ús del servei de la biblioteca per part del col·lectiu obrer.

 

 

Memòria de la Biblioteca Popular de Manresa. Concepció de Balanzó.

“Taules comparatives del moviment de les biblioteques populars de la Generalitat de Catalunya”

“Guies de lectura repartides”, “Moviment de llibres” i “Servei de lots de llibres”