El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Refugiats. Documents

 

     

18/02/1939: petició de l’alcalde de Manresa al cap de l’Estació del Nord per tal que lliuri un bitllet gratuït per facilitar el retorn a Gijón de tres persones que es van refugiar a Manresa i no disposen de recursos econòmics. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

4/03/1939: carta adreçada per l’alcalde de Manresa al seu homèleg de Villanueva de Gállego (Saragossa), per tal que algun representant del municipi o un parent reculli Mariano i Carmen Sánchez Bernal, dos infants orfes amb família en aquest poble, que van arribar a Manresa com a refugiats. Demana també a l’administrador de Casa Caritat que admeti aquests infants i se’n faci càrrec mentre es gestiona la tornada al seu poble d’origen. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

8/3/1939: carta de l’alcalde de Manresa al seu homòleg de Prats de Lluçanès en què li demana que segueixin acollint refugiats de Madrid, ja que la capital encara no ha estat “alliberada” i Manresa no disposa de prou espai, “teniendo en cuenta la cantidad extraordinaria de tropa alojada, abonando los gastos que la manutención de dichos refugiados ha ocasionado a este Municipio”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

27/03/1939: sol·licitud de l’alcalde de Manresa al president de la Junta de Protección de Menores de Barcelona per tal que li faciliti informació sobre l’infant Juli Artiga Tantiñà, reclamat per la seva mare, a qui que creu haver identificat en una revista com un dels nens enviats a l’estranger i recentment retornats a Barcelona, on són custodiats per la citada institució de protecció de menors. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

5/04/1939: demanda de l’alcalde de Manresa al president de la Junta de Protección de Menores de Barcelona, per tal que en alguna futura partida de retorn a Astúries d’infants orfes inclogui els germans Pablo, Araceli i Alejandrina Tunón Tunón, procedents de Mieres, que són reclamats pels seus pares. Dos d’aquests menors s’allotgen a Casa Caritat i un altre a casa d’un veí, també de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

8/04/1939: demanda de l’alcalde al president de la Junta de Protección de Menores de Barcelona per tal esbrini on es troba la menor Dea Prat Belmonte, de cinc anys, reclamada per la seva mare i que havia passat per la colònia infantil “Apel·les Mestres”, propera a Sant Hilari Sacalm, i que després possiblement fou evacuada a França. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

Abril de 1939: telegrama de l’Ajuntament de Granada adreçat a l’Ajuntament de Manresa per demanar informació sobre la situació dels infants María, Manuel i José Pastor Puig, reclamats des de Granada per la seva àvia. Notificació de l’Ajuntament manresà a l’alcalde de Granada per comunicar-li el bon estat de salut dels menors i la disposició a ser recollits per una persona autoritzada. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

22/04/1939: notificació de la Junta Provincial de Protección de Menores de Barcelona a l’alcalde de Manresa per comunicar-li la petició de reclam per part de la Junta Provincial de Protección de Menores de Biscaia de la menor Josefa González Lombide, que es troba a Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

Abril-maig de 1939: circular que informa sobre els procediments que cal seguir quant als nens procedents de Madrid acollits per familiars. Els infants han de constar en una relació i cal informar de llurs domicilis a la Inspección de Evacuación de Barcelona; en quedaran exempts els acollits per Auxilio Social. Vegeu també una notificació pública d’alcaldia, per tal que tothom qui tingui custòdia de nens procedents de Madrid n’informi la secretaria de l’Ajuntament; en cas de no fer-ho, podran ser sancionats. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

11/08/1939: petició de l’alcalde de Manresa al president de la Junta Provincial de Protección de Menores de Barcelona de gestionar el trasllat a Madrid de les germanes Severiana i Mercedes Moreno González, que estan allotjades com a refugiades a la Casa Caritat i han estat reclamades pel seu pare. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

17/08/1939: petició de l’alcalde de Manresa al president de la Junta Provincial de Protección de Menores de Barcelona perquè faciliti el retorn de la menor Remei Resina Reina, de deu anys d’edat, que es troba a l’Albergue del Pilar d’Hondarribia (Guipúscoa) i que és reclamada per la seva mare a Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

18/09/1939: notificació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat al president de la Junta de Protección de Menores de Manresa que comunica el retorn de l’infant Fernando Castillo Gilabert a la Casa Caritat de Manresa, on havia estat allotjat des de feia dos anys, com a conseqüència de la mort del seu pare durant la guerra. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt