El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Sindicalisme i moviment obrer. Documents

 

     

18/05/1939: advertència de sanció adreçada a l’alcalde de Manresa per l’enginyer en cap del Servicio Agronómico Nacional, per no haver efectuat correctament la remissió de preus de mercat i consum a la institució i per haver comès errors en l’establiment dels esmentats preus, en haver fixat imports diferents als taxats i haver determinat una igualtat de valors entre preus de mercat i consum, ja que aquests últims haurien de ser majors. (Arxiu Comarcal del Bages)