El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Sindicalisme i moviment obrer. Premsa

 

     

“Ciudad”, 1/2/1941: balanç d’activitats de la Delegación Sindical Local, amb referències a l’augment de l’afiliació sindical oficial. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

“Ciudad”, 8/6/1941: informació sobre l’estructuració del nou sindicat franquista, el Sindicato Vertical. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

“Ciudad”, 21/6/1941: “Manresa y comarca: su vida económico-sindical en 1940”. Propaganda sobre els nous sindicats creats durant l’any 1940. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

“Manresa”, 17/10/1944: “Fin concreto de las elecciones sindicales”. Comunicació sobre els principis que han de regir les eleccions sindicals de l’any 1944: “los antiguos sindicatos, políticos más que sociales, eran de partido [...] de ellos no podía surgir otra cosa que el encontramiento [...] Y en mitad de esta pugna insensata, que trajo la ruina sangrienta de una guerra civil [...] El Sindicalismo nacional preconizado por la Falange repudia la lucha de clases y frente a la concepción liberal o marxista del sindicato que divide, implantó el sindicato que unifica”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

“Manresa”, 26/10/1944: “Las elecciones sindicales en Manresa”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

“Manresa”, 14/10/1947: “Junta Local de Elecciones Sindicales”. Calendari d’eleccions sindicals a Manresa, estructurat segons els diferents sindicats. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

“Manresa”, 1/2/1949: “El Día Sindical”. Informació sobre la celebració del Día sindical a Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

“Manresa, 4/7/1950: “Normas a las empresas ante las próximas Elecciones Sindicales”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

“Manresa”, 17/9/1957: “Ayer comenzaron en Manresa las elecciones de enlaces sindicales”. Entrevista a Ramon Cuitó, delegat local de Sindicats, sobre les eleccions sindicals a Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt