El salvament de la Seu
de Manresa, l'any 1936

Josep Pérez Martínez (1920-2003)

Sagristà de la Seu

 

“Però que no sabeu què feu? No veieu que a tot arreu estan cremant les esglésies, que estan matant la gent!”

 

“Hi havia tota una gentada a la baixada de la Seu i estaven fent la foguera dels llibres”

 

“Hi havia gent de tota manera. Donotes, amb granotes, i gent de fàbriques i de mines”

 

“No va ser cosa d’un dia o dos, va durar molt”

 

“Aquí venia tothom qui volia”

 

“Uns milicians es van enfilar al camió i els van trinxar tot el Sant Crist”

 

“Tothom qui volia anava al comitè i els donaven armes”

 

“La gent que volien anaven a comprar llenya a la piscina”

 

L’ensorrament del campanar de la Seu

 

Els retaules de la Seu que van desaparèixer

 

“Manresa hauria d’estar molt agraïda a Lluís Rubiralta, del patrimoni que es va salvar”

 

“Havien fet un desastre de deixar perdre tota l’obra d’art tan immensa que hi havia aquí”

 

“Quan es va acabar la guerra [...] vam recuperar gairebé tots els ornaments”

 

La identificació dels objectes de la Seu emmagatzemats a la Cova

 

Data de l'entrevista: 16/7/1981

Preguntes: Joaquim Aloy