Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Sancions imposades als mestres i professors expedientats

Dels vint-i-quatre mestres i professors d’institut l’expedient de depuració dels quals conté algun informe negatiu se’n van acabar sancionant quinze. Aquestes sancions van des de la més greu –separació definitiva del servei i baixa en l’escalafó- fins  a la més lleu que era la inhabilitació per a exercir càrrecs directius o de confiança.

SANCIONS I CONFIRMACIONS EN EL CÀRREC IMPOSATS PEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL ALS MESTRES DE LES ESCOLES DE MANRESA

(sempre s’hi posa la sanció final, després dels recursos; el número entre parèntesi  significa la sanció provisional)

Separació definitiva del servei i baixa en l’escalafó Trasllat fora de la “región catalana”, inhabilitació per a càrrecs directius, prohibició de demanar vacants en 5 anys. Inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança Confirmació en el càrrec
CUENDE SIERRA, Vicenta
DELHOM BRUGUÉS, Rosa
GABRIEL AGUILAR, Josep M.
RIBALTA VILALTELLA, Miquel
ROIGÉ SIMON, Jaume
LEÓN GARRE, Aniceto
LLAVERIES VILADOMIU, Maria
MORATÓ ALGUACIL, Enric (1) ALBAGÉS I VENTURA, Josep
ANGUIANO DIAGO, Teófilo
BIEL CASALS, Rosa
BIEL CASALS, Roser
BORRÀS ARAGONÉS, Josefa
BROTO SANS, M. Teresa
CARDONA LLANSOLA, Josep
COLOMINA MUZAS, Trinitat
DE DALMASES VALLS, Trinitat
DE LA USADA ISIDRO, Francisca
GORRIZ VIVAS, Aurelio
GUISASOLA RODRÍGUEZ, Guadalupe
GURI MARTÍ, Concepció
JANÉ CORNET, Guadalupe
JANÉ VILA, Aparici
LLADÓ BILARRÚBIES, Hermenegild (3)
LLOP MASQUÉ, Julita
MACAU ROIG, Rosa
MARTÍ GARRIGA, Joan
MARTÍNEZ AGUADO, Josep
MAS DE LA FUENTE, M. Dolors
MATÓ PUIGMITJÀ, Àngela
MOLNER GIMENO, Ricardo
PALLÀS PRADES, Ramon
POVILL ADSERÀ, Joan
RAMON AMAT, Emília A. (4)
RIBELLES BARRACHINA, Josefina
RIBES GRAU, Dolors (2)
RIERA VIVES, Josefa
ROVIRA TENAS, Assumpta
RUFAS CLAVERA, Felisa
SANSA NEQUÍ, Teresa
SANTACANA MINGUELL, Ramon
SELVAS CARNÉ, Maria
TRESERRAS MAS, Francesca
VENDRELL GALLOSTRA, Francesca
VIDAL MONGE, Josep
Trasllat fora de la província, inhabilitació per a càrrecs directius, prohibició de demanar vacants en 3 o 5 anys. Inhabilitació per a l’exercici de l’ensenyament Suspensió de feina i sou durant 3 mesos, trasllat fora de la “región catalana”, prohibició de demanar vacants durant 2 anys, inhabilitació per càrrecs Suspensió de feina i sou per dos anys, trasllat forçós a una localita de cens igual o inferior a Manresa i inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança.
BOTÉ PUIGGRÒS, Mercè (1) MENENDEZ-ARANGO TARRIDA, Pere (1) RAMÍREZ TORMO, Vicente ALOY ANELL, Pere VICENTE JIMÉNEZ, Matías-Modesto
Suspensió de feina i sou per tres mesos, trasllat fora de la “región catalana” por 5 anys, inhabilitació per altres càrrecs. Suspensió de feina i sou per 2 anys, trasllat per 5 anys fora de la “región catalana” i inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança.    
GUIU DOMINGO, Pau MUÑOZ FLORES, Guillermo    
  1. Separació del cos i baixa en l’escalafó
  2. Trasllat a una localitat de cens igual o inferior
  3. Trasllat fora de Catalunya amb prohibició de sol·licitar càrrecs vacants durant 5 anys, inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança en institucions culturals i d’ensenyament.
  4. Tres mesos de suspensió de sou.

Gravetat de les sancions imposades

Sancions Percentatge sobre els 54 expedients de depuració Escoles afectades

Separació definitiva del servei i baixa en l’escalafó o inhabilitació per a l’exercici de l’ensenyament

6
(11’1% dels mestres)

Renaixença    4
Desconeguda 2

Trasllat a fora de Catalunya amb prohibició de demanar vacants per un període de 2 a 5 anys, inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança.

5
(9'3% dels mestres)

Institut        1
Renaixença 2
St. Ignasi      1
Altres            1

Trasllat a fora de la província de Barcelona o a una localitat de cens inferior i inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança.

3
(5'5% dels mestres)

Grup Macià 2

Renaixença 1

Inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança

1
(1’8% dels mestres)

Les Farreres 1

Total de mestres sancionats: 15 (27’7%)

No podem deixar de destacar la distribució dels mestres sancionats segons les escoles on treballaven. Indiscutiblement hi destaca el Grup Escolar Renaixença, el claustre del qual acumula 7 mestres sancionats, 4 dels quals amb la sanció màxima: d’expulsió del cos de mestres públics. Proporcionalment també són importants les sancions que recauen sobre el Grup Francesc Macià, format per 4 mestres que treballaven a l’ala esquerra de l’institut, dels quals 2 són sancionats. En canvi, només hi ha un mestre sancionat del Grup Escolar Sant Ignasi i cap del Grup Escolar Bonavista. Aquesta distribució de les sancions correspon, evidentment, amb el diferent tarannà respecte a la renovació pedagògica i l’adhesió a la República que tenien els diversos claustres de mestres dels centres manresans. És reveladora, en aquest sentit, la declaració que fa una de les mestres del Grup Escolar Bonavista en l’interrogatori de l’Auditoria de Guerra del Funcionaris Civils de l’Estat, quan diu que “En la escuela en que prestaba mis servicios no había ni un solo izquierdista, por eso a la escuela la llamaban el convento y a nosotros los maestros, cavernícolas.