Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

Com explicaria què volia dir ser “fejocista”?

Un capellà que va haver d’estar amagat durant tota la Guerra Civil
(Sant Martí de Provençals, 1-3-1910 – Manresa, 5-11-2008)
Prevere de l’Església de Vic i canonge de la Seu de Manresa

 

Com explicaria què volia dir ser “fejocista”?

 

 

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol al seu domicili de Manresa, el 20 de febrer de 2008, poc temps abans de la seva mort.