Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

Entrevista a mossèn Josep Riba i Capdevila

Un capellà que va haver d’estar amagat durant tota la Guerra Civil
(Sant Martí de Provençals, 1-3-1910 – Manresa, 5-11-2008)
Prevere de l’Església de Vic i canonge de la Seu de Manresa

EL FEJOCISME