Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

L’arribada dels franquistes a Centelles

Un capellà que va haver d’estar amagat durant tota la Guerra Civil
(Sant Martí de Provençals, 1-3-1910 – Manresa, 5-11-2008)
Prevere de l’Església de Vic i canonge de la Seu de Manresa

 

L’arribada dels franquistes a Centelles

 

 

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol al seu domicili de Manresa, el 17 de juliol de 2008, poc temps abans de la seva mort