Papers
catalans
a Àvila

Portada

Memoria.cat us ofereix prop d’un centenar dels documents més rellevants de la Generalitat de Catalunya que, actualment, es troben a l’Archivo General Militar d’Àvila. S'hi compten les 21 actes de les sessions del Consell Executiu de la Generalitat celebrades entre el novembre del 1936 i el febrer del 1937.

La publicació fa uns mesos a memoria.cat dels documents de Lluís Companys conservats a Àvila va generar molt d'interès, un interès que ens ha empès a donar-ne a conèixer d'altres, igualment transcendents per a la història recent del nostre país.

La majoria d'aquests papers vam obtenir-los l’any 2004 quan, després que la premsa de Madrid en fes pública l’existència, vam consultar-los a Àvila i vam demanar còpia dels més significatius.

Els papers són de temàtiques molt diferents. N'hi ha de polítics, militars, sobre indústries de guerra, agricultura, cultura, educació, escoltisme... Podem llegir-hi des d’informacions confidencials sobre la marxa de la guerra i instruccions del Gabinet de Censura sobre les notícies que no passaven el seu sedàs fins a un estudi sobre el problema del sanejament del casc antic de Barcelona.

Un altre document de molt interès és la relació de "militars facciosos executats" (com el general Manuel Goded), empresonats o donats de baixa.

La part més extensa correspon a l’àmbit cultural i educatiu. Destaca en aquest sentit un valuós document del Departament de Cultura amb més de cent pàgines d’adreces; el projecte de creació d’un “Institut de les Lletres Catalanes”, un projecte d’estatut de l’Institut de Ciències Naturals de Catalunya, uns estatuts de la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur i uns altres de l’Associació Professional de Concertistes. També hi figuren papers relatius al salvament del patrimoni artístic durant la guerra, als arxius, al panorama teatral i, fins i tot un detall de pressupost del Teatre Nacional de Catalunya. Hi ha també documents de l’Escola Nova Unificada, el “Vaixell-escola" President Macià, el Conservatori del Liceu i sobre pedagogia musical. Molts papers no tenen data, per bé que la majoria de la documentació correspon a l’any 1937.

Per obtenir una major difusió, hem engegat una col·laboració amb la revista Sàpiens que en publicarà els més significatius, en format col·leccionable, a partir del número de febrer i els continuarà lliurant al llarg dels propers mesos.

 

Joaquim Aloy