Papers
catalans
a Àvila

“Projecte de creació d’un Institut de les Lletres Catalanes”. (Generalitat de Catalunya. Comissió de les Lletres Catalanes. Barcelona, 14/5/1937)