Papers
catalans
a Àvila

Informe sobre el salvament del patrimoni artístic durant la Guerra. Relació d’esglésies importants desaparegudes i de pintures murals arrencades