Papers
catalans
a Àvila

Carta de J. Casas al sots-secretari de Cultura, Ramon Frontera, en què demana que la Generalitat s’incauti de la Torre Pallaresa, de Santa Coloma de Gramenet, per tal de preservar-la. (Barcelona, 16/9/1937)