Papers
catalans
a Àvila

Carta de Pere Llobera a Carles Pi i Sunyer, on afirma que li envia el projecte de l’Institut de Bibliografia Infantil perquè l’«adopti definitivament». També demana posar a quina edat van adreçats els llibres infantils. (Barcelona, 11/11/1937)