Papers
catalans
a Àvila

“Departament de Cultura. Funcionaris. Noms i adreces”