Papers
catalans
a Àvila

«Exposició que el Comissari de la Generalitat a l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana adreça a Carles Pi Sunyer, sobre l’edició de llibres per a les escoles» i resposta de la Comissió Tècnica (Octubre-desembre del 1937)