Papers
catalans
a Àvila

Projecte de decret per a la protecció del patrimoni artístic de Catalunya. (Juny de 1937)