Papers
catalans
a Àvila

Carta adreçada al conseller de Cultura en què es demana traslladar als Museus les peces d’art que es troben en estatges incautats pel POUM. (Barcelona, 24/6/1937)