Papers
catalans
a Àvila

Extensa carta del Comissari d’Espectacles de Catalunya, Lluís M. Bransuela, a Carles Pi i Sunyer, sobre la situació «caòtica» del teatre català i amb diferents propostes per a fer-hi front (Generalitat de Catalunya. Barcelona, 9/9/1937)