Papers
catalans
a Àvila

Documents sobre el «Vaixell-escola President Macià