Papers
catalans
a Àvila

“Conveniència d’instituir un premi per al millor llibre de contes”. (Generalitat de Catalunya. Comissió de les Lletres Catalanes. Barcelona, 16/7/1937)