Papers
catalans
a Àvila

Documents sobre l’Exposició Internacional de París del 1937. (Generalitat de Catalunya. Juny del 1937)