Papers
catalans
a Àvila

«Pressupost per decorar i amoblar la llotja i avant-llotja presidencial del Teatre Nacional de Catalunya». (Barcelona, 28/9/1937)