Papers
catalans
a Àvila

«Estatuts i Reglament interior de la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur. Patrocinada per la Generalitat de Catalunya» (any 1937)