Papers
catalans
a Àvila

«Com han estat salvats els tresors artístics espanyols». Informe de James G. Mann