Papers
catalans
a Àvila

Escrit d’autoria desconeguda sobre la necessitat d’un pla editorial